Σύνδεσμος σωλήνων Standard Couplings (VSC), πλάτους 108mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 65-75mm

Σύνδεσμος σωλήνα Standard Couplings (VSC), πλάτους 108mm, για σύνδεση σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 65-75mm.

Κατάλληλος για βαρυτικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, ενισχυμένος με ανοξείδωτο χιτώνιο για αυξημένη αντοχή στη διάτμηση υπό βαριά φορτία γης.

Κωδικός Εργοστασίου:

VSC75

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

0.00

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: