Σιφώνι Ferrofix Superflat, Ύψους 107 mm, με σχάρα καρέ, L15 και περιμετρική φλάντζα , με πλάγια έξοδο Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

59315

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: