Τηλεσκοπική επέκταση System 125, με κάλυμμα για χώρους οιγειονομικού χαρακτήρα, με κολλητή φλάντζα στεγάνωσης, L15

Κωδικός Εργοστασίου:

59012

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: