Σιφώνι Ferrofix, System 200, με οσμοπαγίδα και κολλητή φλάντζα στεγάνωσης, με Κατακόρυφη έξοδο Φ110

Κωδικός Εργοστασίου:

55600-KF

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: