Τηλεσκοπική επέκταση System 200, με κολλητή φλάντζα στεγάνωσης και κυκλική σχισμή απορροής 300×300 mm, M125

Κωδικός Εργοστασίου:

57435-KF

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: