Στόμιο καθαρισμού – Δαπέδου, System 100, με ανοξείδωτο κάλυμμα 146×146 mm και περιμετρική φλάντζα L15

Κωδικός Εργοστασίου:

27177-PL-KF

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: