Στόμιο καθαρισμού – Δαπέδου, System 125, με ανοξείδωτο κάλυμμα 150×150 mm, επιγεμιζόμενο, και κολλητή φλάντζα στεγάνωσης, L15

Κωδικός Εργοστασίου:

54911

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: