Στόμιο καθαρισμού – Δαπέδου, System 125, με ανοξείδωτο κάλυμμα 150×150 mm, και κολλητή φλάντζα στεγάνωσης, L15, έως 0,5 bar

Κωδικός Εργοστασίου:

54913

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: