Σιφώνι Parking Ecoguss με στρογγυλό κάλυμμα με σχάρα σχισμής Φ234, με περιμετρική φλάντζα, με κατακόρυφη απορροή Φ110 mm, B125

Κωδικός Εργοστασίου:

48503

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: