Σύνδεσμος KESSEL για το κανάλι ντους Linearis Infinity

Σύνδεσμος KESSEL για το κανάλι ντους Linearis Infinity
Σύνδεσμος κατάλληλος για σύνδεση καναλιών ντους Linearis Infinity σε ευθεία
Υλικό: Πολυμερές

Κωδικός Εργοστασίου:

45103

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: