Σιφώνια μπάνιου, System 125, Giro, με μία Είσοδο Φ50 και έξοδο Φ50, με τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής σχισμών 130×130 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

45101.20

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: