Τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής, System 125, με βίδες κλειδώματος και ανοξείδωτο πλαίσιο, AISI 316L 150×150 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

48209

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: