Σιφώνι Classic System 100, με τηλεσκοπική επέκταση με φλάντζα και σχάρα απορροής “Oval” 132×132 mm, με κλείδωμα, με πλάγια έξοδο, Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

40150.54

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: