Σιφώνι Classic System 100, με φλάντζα στεγάνωσης, με τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής σχισμών 100×100 mm, με πλάγια έξοδο, Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

40150.90

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: