Σιφώνι Classic System 100, με τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής σχισμών 107×107 mm, με κάθετη έξοδο, Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

40250.20

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: