Σιφώνι Classic System 100, με τηλεσκοπική επέκταση με φλάντζα στεγάνωσης και πλαστική σχάρα απορροής σχισμών Φ120 mm, με κάθετη έξοδο, Φ75

Κωδικός Εργοστασίου:

40270.30

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: