Σιφώνι The Superflat System 100, με φλάντζα στεγάνωσης, με τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής σχισμών 107×107 mm, με μία είσοδο Φ40 και πλάγια έξοδο, Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

42701.91

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: