Σιφώνι The Superflat System 100, με τηλεσκοπική επέκταση με φλάντζα στεγάνωσης και σχάρα απορροής “Oval” 132×132 mm, με μία είσοδο Φ40 και πλάγια έξοδο, Φ50

Κωδικός Εργοστασίου:

42701.54

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: