Τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής, με φλάντζα στεγάνωσης, System 100, σχάρα απορροής με βίδες κλειδώματος και ανοξείδωτο πλαίσιο 150×150 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

47902

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: