Τηλεσκοπική επέκταση με σχάρα απορροής, με φλάντζα στεγάνωσης, System 100, σχάρα απορροής με επιγεμιζόμενο κάλυμμα και ανοξείδωτο πλαίσιο 132×132 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

47906

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: