Σιφώνι Ecoguss, με κολλητή φλάντζα στεγάνωσης με κατακόρυφη έξοδο Φ83, με σχάρα σχισμών 132X132 mm, L15

Κωδικός Εργοστασίου:

48683.63

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: