Σιφώνι Practicus, με Κολητή φλάντζα στεγάνωσης και κατακόρυφη έξοδο Φ110, με σχάρα σχισμών 150×150 mm, K3

Κωδικός Εργοστασίου:

45218.11

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: