Σιφώνια υπογείου, Drehfix, χωρίς κλαπέ αντεπιστροφής και με πλαστική σχάρα απορροής, 150×190

Κωδικός Εργοστασίου:

33101

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: