Κάλυμμα φρεατίου, με σχαράκι απορροής και σιφώνι Φ75, επιλογής τελικής επιφάνειας για πλακάκι, 384×384 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

83055

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: