Σιφώνια υπογείου, Basement drain, με κόφτρα οσμών και με πλαστική σχάρα απορροής, 150×150

Κωδικός Εργοστασίου:

36501

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: