Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 32,0 – 35,0 mm DN 80 V2A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803003208020

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: