Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 48,0 – 51,0 mm DN 100 V2A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803005010020

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: