Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 168,0 – 170,0 mm DN 250 V2A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803017025020

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: