Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 11,0 – 13,0 mm DN 80 V4A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803001208040

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: