Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 36,0 – 40,0 mm DN 80 V4A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803004008040

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: