Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 41,0 – 44,0 mm DN 100 V4A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

803004210040

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: