Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 17,0 – 19,0 mm DN 80 V2A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

803001708022

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: