Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-DW, για σωλήνες/καλώδια Φ 14,0 – 16,0 mm DN 80 V4A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

803001508042

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: