Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 25,0 – 27,0 mm DN 80 V2A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

801002508020

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: