Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 158,0 – 162,0 mm DN 250 V2A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

801016025020

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: