Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 88,0 – 91,0 mm DN 150 V4A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

801009015040

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: