Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 200,0 – 204,0 mm DN 300 V4A / EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

801020030040

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: