Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 41,0 – 44,0 mm DN 100 V2A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

801004210022

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: