Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 76,0 – 77,0 mm DN 125 V2A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

801007612522

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: