Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 108,0 – 110,0 mm DN 150 V2A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

801011015022

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: