Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 219,0 – 223,0 mm DN 300 V2A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

801022230022

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: