Δακτύλιος στεγάνωσης HKD Domo-NW, για σωλήνες/καλώδια Φ 11,0 – 13,0 mm DN 80 V4A / NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

801001208042

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: