Δακτύλιος στεγάνωσης Curaflex Nova Uno/M/T, για χιτώνιο/οπή DN (D in mm) 150 (149 – 153), για σωλήνες/καλώδια 1 – 5 x (5 – 34) mm, EPDM

Κωδικός Εργοστασίου:

188DN150-2

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Αρχεία BIM: