Επέκταση φρεατίου με φλάντζα στεγάνωσης στο κέντρο και μεμβράνη στεγανοποίησης NK/NBR

Κωδικός Εργοστασίου:

83075

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: