Φρεάτιο μονολιθικό Controlfix Φ1000, με 3 εισόδους Φ160 και έξοδος Φ200, ύψους 1180mm

Κωδικός Εργοστασίου:

881005

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: