Σωληνοστόμιο Staufix Φ90-Φ200 για εγκατάσταση σε εμφανή σωλήνα, Φ 200 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

700200

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: