Βαλβίδα αντεπιστροφής StaufixControl, Type 2 με 2 κλαπέ και μοχλό ασφαλείας για εγκατάσταση σε εμφανή σωλήνα με 1 πλαστικό και 1 ανοξείδωτο κλαπέ, Φ 160 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

770150R

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο: