Λιποσυλλέκτες: Όσα οι ειδικοί πρέπει να γνωρίζουν

Οι λιποσυλλέκτες χρησιμοποιούνται σε πολλές εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων όπου λίπη και λάδια εισέρχονται στο δίκτυο της αποχέτευσης.

Στη συνέχεια κατάλοιπα λιπών και τροφίμων εναποτίθενται στο σύστημα αποχέτευσης κατά μήκος της διαδρομής, οδηγώντας σε φραγές σωλήνων, διάβρωση και σχηματισμό οσμών, καθώς και προβλήματα με τη λειτουργία των αντλητικών – ανυψωτικών σταθμών και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Για το λόγο αυτό, η νομοθεσία απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παράγουν λιπαρά λύματα να εγκαταστήσουν διαχωριστές λιπών (λιποσυλλέκτες) σύμφωνα με το EN 1825.
λιποσυλλέκτης EasyClean άρθρο

Λιποσυλλέκτες - Τομείς εφαρμογής

 • Κουζίνες και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις εστίασης, π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία , σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητόδρομων
 • Κρεοπωλεία
 • Μονάδες επεξεργασίας κρέατος
 • Εργοστάσια σαπουνιού
 • Διυλιστήρια μαγειρικού λίπους
 • Εργοστάσια κονσερβοποιίας
 • … και πολλά άλλα

Λειτουργία ενός λιποσυλλέκτη

Η λειτουργία των λιποσυλλεκτών βασίζεται στον νόμο της βαρύτητας. Το λάδι και το λίπος είναι ελαφρύτερα από το νερό, επιπλέουν στην επιφάνεια του διαχωριστή, τα βαρύτερα από το νερό στερεά σώματα κάθονται στον πυθμένα του διαχωριστή και το καθαρό επεξεργασμένο νερό φεύγει από τον διαχωριστή μέσω ειδικής διάταξης στην έξοδο.

λιποσυλλέκτες λειτουργία 1

1) Τα λύματα εισέρχονται στον λιποσυλλέκτη όπου επιβραδύνονται από ειδική διάταξη στην είσοδο.

λιποσυλλέκτες λειτουργία 2

2) Ουσίες που είναι βαρύτερες από το νερό βυθίζονται στον πυθμένα και εγκαθίστανται στον λασποσυλλέκτη.

λιποσυλλέκτες λειτουργία 3

3) Το λίπος και το λάδι ανεβαίνουν στην κορυφή και σχηματίζουν ένα στρώμα λίπους που παραμένει μεταξύ της εισόδου και της εξόδου.

Παρακολουθήστε την λειτουργία ενός λιποσυλλέκτη της εταιρείας Kessel σε ένα σύντομο βίντεο

Λιποσυλλέκτες από πλαστικό

Οι πλαστικοί λιποσυλλέκτες αποτελούν εναλλακτική λύση, με πλεονεκτήματα έναντι στα ανοξείδωτα συστήματα, καθώς δεν χρειάζονται επισκευή ακόμη και μετά από πολλά χρόνια. Το υλικό πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται , έχει υψηλή αντίσταση στην διάβρωση από λιπαρά οξέα και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. 

Άδειασμα λιποσυλλέκτη

Οι λιποσυλλέκτες πρέπει να αδειάζονται πλήρως σε τακτά χρονικά διαστήματα για να απορρίπτουν τα παρακρατούμενα απόβλητα. Οι επιλογές κυμαίνονται από ένα βασικό σύστημα με χειροκίνητη απόρριψη έως ένα πλήρως αυτόματο σύστημα.

σήμανση λιποσυλλέκτη απόρριψη

Απευθείας απόρριψη

Επιτρέπει το άδειασμα του λιποσυλλέκτη μέσω ενός μόνιμα εγκατεστημένου σωλήνα απόρριψης χωρίς το άνοιγμα της δεξαμενής.

σήμανση λιποσυλλέκτη ανάμιξη

Σύστημα πολτοποίησης – ανάμιξης Shredder-Mix

Αναμιγνύει πλήρως και πολτοποιεί τα περιεχόμενα του λιποσυλλέκτη, βοηθώντας στη διαδικασία απόρριψης.

σήμανση λιποσυλλέκτη πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

Επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση και τον έλεγχο των λειτουργιών του λιποσυλλέκτη χρησιμοποιώντας έναν πίνακα ελέγχου τοποθετημένο στον τοίχο.

σήμανση λιποσυλλέκτη αντλία απόρριψης

Αντλία απόρριψης

Διευκολύνει την εκκένωση του λιποσυλλέκτη, σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του διαχωριστή και του φορτηγού διάθεσης.

σήμανση λιποσυλλέκτη αυτόματος

Πλήρως αυτόματος

Ελέγχει πλήρως αυτοματοποιημένα τις διαδικασίες απόρριψης και καθαρισμού.

Σύνδεση με το σύστημα αποχέτευσης

(με αντλητικό σταθμό ή με υβριδικό αντλητικό σταθμό)

Τα λύματα πρέπει να ρέουν βαρυτικά προς τον λιποσυλλέκτη. Λιποσυλλέκτες των οποίων η στάθμη ροής είναι χαμηλότερη από την στάθμη του εδάφους (Στάθμη Υπερύψωσης) (βλ. EN 752-1) ή το επίπεδο της αποχέτευσης πρέπει να συνδεθούν με έναν αντλητικό σταθμό κατάλληλου μεγέθους.

Οι σωλήνες αποχέτευσης στα συστήματα διαχωρισμού πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 2% (1:50) για την αποφυγή φραγμών από λίπος. Αν αυτό δεν είναι εφικτό για κατασκευαστικούς ή λειτουργικούς λόγους και / ή εάν απαιτούνται μακρύτεροι σωλήνες, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εμπλοκών και αποθέσεων λίπους.

Αντλητικός σταθμός

Η μετάβαση από κατακόρυφους σε οριζόντιους σωλήνες πρέπει να εκτελείται με δύο καμπύλα εξαρτήματα 45° με μεγάλη ακτίνα. Αμέσως πριν την είσοδο του διαχωριστή πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα μείωσης της ταχύτητας των λυμάτων, το μήκος του οποίου αντιστοιχεί τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο της ονομαστικής διαμέτρου σε χιλιοστά του σωλήνα εισόδου.

Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να περιορίζουν την θερμοκρασία του λύματος στο σημείο σύνδεσης με τον δημόσιο αποχετευτικό αγωγό. Τα σημεία αποχέτευσης, όπως τα σιφώνια δαπέδου, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με οσμοπαγίδες και, εάν είναι απαραίτητο, με λασποσυλλέκτες που μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.

Υβριδικός αντλητικός σταθμός

Επιδαπέδιοι λιποσυλλέκτες

Ο επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης συνδυάζει την εύκολη εγκατάσταση, το άδειασμα και την συντήρηση του συστήματος.

Υπόγειοι λιποσυλλέκτες

Η υπόγεια εγκατάσταση εκτός του κτιρίου είναι μια ασφαλής και καθαρή εναλλακτική λύση της επιδαπέδιας εγκατάστασης.
Ο λιποσυλλέκτης που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος έξω από το κτίριο αφήνει περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παραδείγματα τοποθέτησης για επιδαπέδια εγκατάσταση
 1. Πίνακας ελέγχου για αντλητικό σταθμό
 2. Είσοδος επαναπλήρωσης
 3. Λιποσυλλέκτης
 4. Σωλήνας αναρρόφησης
 5. Φρεάτιο δειγματοληψίας
 6. Αντλητικός σταθμός
 7. Γραμμή απόρριψης
 8. Σύνδεση για φορτηγό διάθεσης
 9. Σύστημα κοπής-ανάμιξης
 10. Χειροκίνητη βάνα για σύνδεση νερού
 11. Πίνακας ελέγχου για λιποσυλλέκτη
 12. Σύστημα τηλεχειρισμού
 13. Ηλεκτροβάνα για συνδέσεις κρύου/ζεστού νερού
 14. Χειροκίνητη αλλαγή από την φάση ανάμιξης στην φάση απόρριψης
 15. Ηλεκτροβάνα (για αυτόματη αλλαγή από την φάση ανάμιξης στην φάση απόρριψης)
 16. Φρεάτιο διανομέα
Παραδείγματα τοποθέτησης για υπόγεια εγκατάσταση
 1. Πίνακας ελέγχου για διαχωριστή
 2. Λιποσυλλέκτης
 3. Σωλήνας αναρρόφησης
 4. Γραμμή απόρριψης
 5. Σύστημα κοπής-ανάμιξης
 6. Σύνδεση για φορτηγό διάθεσης
 7. Ηλεκτροβάνα (για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ανάμειξης / απόρριψης)
 8. Φρεάτιο δειγματοληψίας
Νομοθεσία

Στην Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017, μπορείτε να δείτε τι αναφέρει ο νόμος σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, Άρθρο 5, Παράγραφος 7,  ii – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ).


Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

ii) Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που παράγουν απόβλητα μαγειρικών λιπών οφείλουν:

Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια πριν αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.

Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.

Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων.

Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων.

Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα.

Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα.

Υπολογισμός – Διαστασιολόγηση Λιποσυλλέκτη

Υπολογίστε τον κατάλληλο διαχωριστή για την επιχείρησή σας, με την βοήθεια του εγγράφου – υπολογιστικού προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων.

Software του εργοστασίου Kessel
SmartSelect

για Λιποσυλλέκτες

 

 

 • Διαστασιολόγηση του λιποσυλλέκτη με έως και τρεις μεθόδους υπολογισμού: σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας και ημερήσιων γευμάτων, τον εξοπλισμό της κουζίνας ή επιτόπου μέτρησης της παροχής.
 • Προσδιορισμός του ονομαστικού μεγέθους NS σε lt/sec, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες δυσκολίας.
 • Διαδραστική επιλογή συστήματος σύμφωνα με την τοποθεσία εγκατάστασης, τον τρόπο αδειάσματος και πλυσίματος του διαχωριστή και τον πρόσθετο εξοπλισμό.