Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση GDPR

Έκδοσή 2.0 Ημερομηνία 01/04/2020

Γενικά

Το έγγραφο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε” (εφεξής ‘Εταιρεία’ ) η οποία εδρεύει επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 45 στην Πεύκη Αττικής, δραστηριοποιείται ως Τεχνική Εργοληπτική Τουριστική και Εμπορική εταιρεία και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του περιεχομένου της χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» εφεξής «ΓΚΠΔ». Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της ή της πώλησης των προϊόντων που μεταπωλεί, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της με εμπιστευτικότητα λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους από οποιαδήποτε τυχόν κοινοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, πέραν των περιπτώσεων που κατωτέρω ρητώς αναγραφόμενων αποδεκτών των δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.hydroplan.gr  ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.” προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω παρατιθέμενους όρους, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Παρά ταύτα και εάν το μόνο που επιθυμείτε είναι ένα αντίγραφο ή και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το ζητήσετε αποστέλλοντας το αίτημά σας μέσω της εντός του ιστότοπου φόρμας επικοινωνίας, δια της οποίας η εταιρία λαμβάνει άμεσα γνώση του εκάστοτε αιτήματος και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ανταποκριθεί. Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία και συμμορφούμενη με αυτήν. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά και ξεχωριστά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές  αυτές.  Όμως για κάθε αλλαγή θα ενημερώνουμε αναλυτικά την σελίδα αυτή και γι’ αυτό  σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου  www.hydroplan.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη  αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Ορισμοί

 • Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών Δεδομένων.
 • Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της σελίδας και την απρόσκοπτη χρήση της εκ μέρους σας, χωρίς να γίνεται καμία περαιτέρω χρήση αυτών από πλευράς της εταιρίας για κανέναν έτερο σκοπό. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε σε οποιοδήποτε έτερο χώρο δημόσιας έκθεσης σε τρίτους όπου και τυχόν θα διαφημίζεται η εταιρία μας. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε  τη συγκατάθεση των γονέων σας ή τού κηδεμόνα σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από Εμπόρους, συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς
 • Κατά το στάδιο προ της πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προκειμένου να έχουμε επαφή μαζί σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.
 • Εάν ζητήσετε να κλείσετε ραντεβού μαζί μας απ’ ευθείας ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή μέσω του ιστοτόπου μας
 • Επίσης συλλέγουμε δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι εξωτερικοί μας συνεργάτες, Οργανισμοί Παροχής πληροφοριών σχετικά με την πίστωση και πρόληψη της απάτης, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι σκοποί επεξεργασίας τους αναλύονται στη συνέχεια.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:
 • Πληροφορίες Επικοινωνίας – Ταυτοποίησης (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Τίτλος (κος/κα), Διεύθυνση, αριθμό Τηλεφώνου, email)
 • Στοιχεία που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο από εσάς βιογραφικό σημείωμα (όταν κάνετε αίτηση για πρόσληψη εργαζομένου στην εταιρεία μας), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υποψηφιότητά σας στην εκάστοτε θέση
 • Πληροφορίες Επαγγελματικής Κατάστασης (π.χ. Επάγγελμα)
 • Πληροφορίες Πληρωμής (π.χ IBAN/Αρ. Λογαριασμού, επιθυμητός τρόπος πληρωμής)
 • Δεδομένα αναγνώρισης (π.χ. κωδικός σύμβασης)
 • Ιστορικό πελάτη (το οποίο άπτεται στην αναγκαιότητα γνώσης μας για την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών μας, π.χ. ποσοστό ικανοποίησης, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγορών, ημερομηνίες παραγγελιών, τιμές αγοράς, στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, παράπονα κλπ.)
 • Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. cookies)

Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι κατηγορίες των υποκειμένων περιλαμβάνουν:
 • Πελάτες
 • Υποψήφιους Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι, διευθυντές ή εταίροι σε ένα νομικό πρόσωπο.
 • Τρίτα πρόσωπα εμπλεκόμενα σε γεγονότα σχετιζόμενα με την πώληση ή την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Το προσωπικό μας

Σκοπός Επεξεργασίας & Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί να συμμορφώνεται όσον αναφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
 • Οδηγία υπ’ αρ. 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), όπως ίσχυε έως την 25.5.2018 για όσα στοιχεία έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας έως την ημερομηνία αυτή και των ισχυουσών παραπομπών αυτής, όπως πλέον ανάγονται σε παραπομπές στον υπ’ αρ. 679/27.4.2016 Κανονισμό σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν (αρ. 94 του Κανονισμού ΕΕ υπ’ αρ. 679/27.4.2016).
 • Κανονισμός υπ’ αρ. 679/27.4.2016 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR), όπως ισχύει και εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του από την 25.5.2018, για όλα τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της εταιρίας από την ημερομηνία αυτή, σε συμβατότητα με την Οδηγία υπ’ αρ. 2002/58/ΕΚ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως και σήμερα.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις “νομικές βάσεις”, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 §1 του ΓΚΠΔ. Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους: –  Πωλήσεις Προϊόντων & Διαχείριση Συμβολαίων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών – Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων: Όπως  οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA), δηλαδή την υπηρεσία παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων της Google, για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε  την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει  προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την καταγραφή δεδομένων σας από τη Google όπως ενδεικτικά ανωτέρω εκτίθενται, παρακαλούμε όπως προ της πρόσβασής σας στον παρόν ιστότοπο, αποκλείσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας από την εταιρία Google, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της εν λόγω υπηρεσίας. Η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς τις εν λόγω καταγραφές οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά σε εμάς. Υποστήριξη Πελατών – για απάντηση σε ερωτήματα και για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας και υπηρεσίες μας. [Άρθρο 6§1(α), 6§1(β) και 6§1(στ) ΓΚΠΔ] Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί  ή θα υποβληθεί  σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας  δεδομένων,  όπως  ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά  θα  μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές  μας, προστατεύονται από το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές  γνωστό και ως  SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο  του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας  υπολογιστές και συσκευές. – Ενέργειες Προώθησης και Marketing – για απάντηση σε ερωτήματα και για ενημέρωση σχετικά με τα νέα και τα προϊόντα μας [Άρθρο 6§1(α) έως 6§1(στ) ΓΚΠΔ]. Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον. Για τους υπάρχοντες πελάτες δεν απαιτείται συναίνεση, αφού παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσονται Ν.3471/2006, Άρθρο 11 §3 – Τήρηση Νομικών μας Υποχρεώσεων – για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές αρχές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6§1(γ) ΓΚΠΔ]. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα. – Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως παραπάνω, η οποία αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα. – Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων: Σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 και 2 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες, η παροχή συγκατάθεσης άρθ. 9§2(α)

Αρχές στις Οποίες Βασιζόμαστε

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων Άρθρο 5 ΓΚΠΔ:
 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιορισμός του σκοπού – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα συλλέγουμε για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.
 • Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζουμε να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, τα επικαιροποιούμε άμεσα.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης/Διατήρησης των δεδομένων στον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο – Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα διατηρούμε όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ό,τι ορίζεται από το Νόμο
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα– Δεσμευόμαστε για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 • Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. cookies)

Διασφάλιση της Ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών συμφώνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας: Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking). Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση από περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο και επικείμενος κίνδυνος επέκτασης οιασδήποτε παράνομης χρήσης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

Χρόνος Αποθήκευσης των Δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια. Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή, με τον ίδιο τρόπο που χορηγήθηκε (προφορικώς ή εγγράφως). Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι 5 έτη, στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς μας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
 • Εργαζόμενοι μας οι οποίοι αποτελούν εξουσιοδοτημένα από την εταιρία μας πρόσωπα τα οποία θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Εταιρείες μεταφοράς ή Courier
 • Έμποροι και Εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση με κάθε είδους ισχύ (προσωρινή, οριστική, τελεσίδικη, αμετάκλητη).
Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας εγγυόμαστε τη συνεχή εργασία μας για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα: (Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ):
 • Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης. Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 • Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.
 • Θα σας ανακοινώσει άμεσα την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτή κατατείνει σε θέση υψηλού κινδύνου των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, όπως ορίζεται εκτενώς στο άρθρο 34 του ΓΚΠΔ και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.

Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως μπορείτε να τα Ασκήσετε

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στη φορητότητα των δεδομένων σας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα: α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας: Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:
 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε υπό στοιχείο [στ’] κατωτέρω).
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 §3). δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, και για όση χρονική περίοδο θα απαιτηθεί για την επαλήθευση αυτών. Δεσμευόμαστε όπως σας ενημερώνουμε άμεσα προ της άρσης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συμφώνως με το άρθρο 18 § 3 ΓΚΠΔ). ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε, το οποίο θα τα επεξεργαστεί. στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και επιπλέον όταν ο λόγος επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών (Άρθρο 12 §3). Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται κατωτέρω.

Cookies

Ένα μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου συλλέγεται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, τα οποία μεταφορτώνονται και μπορεί να αποθηκευτούν στη συσκευή χρήστη σας, π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα από τα cookies. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies. Συνοπτικά, τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε σαν ιστοσελίδα, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Βοηθάνε την ιστοσελίδα να λειτουργεί πρωταρχικά, να είναι εύχρηστη κάνοντας δυνατή τη χρήση βασικών λειτουργιών, όπως περιήγηση στη σελίδα μας, και πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες της ιστοσελίδας μας. Η ιστοσελίδα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση αυτών. Η χρήση τους είναι αποδεκτή από το νόμο ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Δεδομένα Καταγραφής & Επαναληπτικό Marketing

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Analytics, που συλλέγουν, παρακολουθούν και αναλύουν αυτού του είδους τις πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων διαθέτουν δικές τους πολιτικές απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και προτείνουμε να ενημερωθείτε για αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων μερών μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google AdWords παρέχεται από την Google Inc. Η Google συνιστά επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google στο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy.

Newsletter

Ο  επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.technek.gr τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, με την επιφύλαξη της αποδοχής των σχετικών cookies (βλέπε παραπάνω). Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η Εταιρία, ώστε να ενημερώνεται για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, της οικονομίας και εν γένει της επικαιρότητας και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Εταιρία δύναται να παρέχει τη ρητή συναίνεσή του αναφορικά με την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση στην Εταιρία των στοιχείων τα οποία αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρία ΧΧΧ.

Κωδικοί Πρόσβασης

Στην περίπτωση που σας δώσουμε κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστοτόπους

Η Ιστοσελίδα μας μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, είτε τηλεφωνικά στο +302111006060 στις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, είτε αποστέλλοντας το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο email: hydroplan@hydroplan.gr