2.Ελαιοδιαχωριστές

Οι Ελαιοδαχωριστές με ή χωρίς φίλτρο συσσωμάτωσης απαιτούνται όταν υπάρχουν ελαφρά υγρά όπως π.χ. σε υπόγεια πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία οχημάτων και παρόμοιες εγκαταστάσεις.